Kvalita jako nejdůležitější součást

Quality first

Bezchybná kvalita je u nás vždy na prvním místě. Aby bylo možné dodržet stanovené vysoké požadavky na kvalitu, podléhá průběh plánování a výroby přísným interním kontrolám podle našich písemně stanovených zadání ohledně zajištění kvality.

«Precision Solution» – tato pečeť kvality je pro nás závazkem a pobídkou zároveň, abychom svými koncepty orientovanými na řešení a zákazníky vyhověli požadavkům našich partnerů. Splnění naší certifikace podle ISO 9001 (Ypsotec AG / Ypsotec s.r.o.) a ISO 13485 zajišťují externí auditoři. Management jakosti společnosti Ypsotec garantuje procesy a produkty na té nejvyšší úrovni, jakož i trvalé a odpovědné používání zdrojů. Na to se můžete spolehnout.

Přímým kontaktem se zákazníky garantujeme jistotu, že společnost Ypsotec AG přisuzuje kvalitě obzvlášť vysoký význam. Zákazníci si mohou být při udělování zakázky jisti, že jsme schopni;

  • realizovat požadavky na produkty jistě a efektivně,
  • dodržet dohodnutý termín dodání přesně a dle potřeby,
  • realizovat přání konzultace kompetentně a flexibilně a
  • rozpoznávat možnosti zlepšení a zbývajit se jimi.

U společnosti Ypsotec AG jsou veškeré řídící a klíčové procesy, jakož i procesy Support velmi výrazně zaměřeny na naše zákazníky. Procesy vzniklay díky dlouholetým zkušenostem, jsou průběžně kontrolovány a optimalizovány, popřípadě jsou upravovány.

Organizace procesů je systematicky strukturována, plánována, kontrolována a řízena. Management procesů je podstatnou součástí při zlepšování kvality, organizace, jakož i požadavků společnosti Ypsotec AG na kvalitu.

Přitom dbáme především na:

  • Spokojené zákazníky
  • Spokojené zaměstnance
  • Spokojené podniky
  • Spokojené dodavatele

Prostřednictvím metodického vzdělávání a dalšího vzdělávání zajišťujeme, že všichni zaměstnanci mohou splňovat vysoké nároky společnosti Ypsotec AG na jakost. Jako podnik poskytující vzdělávání jsme schopni zprostředkovat potřebné technické znalosti a potřebné zkušenosti i mladým lidem nastupujícím do zaměstnání.