Frézovací technika
jako klíčová kompetence

Frézování

Naše klíčová kompetence spočívá ve výrobě komplexních a vysoce přesných komponent z oblastí pneumatických systémů, automatizační techniky a stavebního a pomocného průmyslu. Tyto se vyznačují používáním speciálních slitin, jakož i maximální přesností ohledně polohy a tvaru. Víceosé simultánní obrábění a 3D CNC souřadnicové vymřování patří k naším standardním procesům v naší výrobě. Všechny procesy jsou pro naše zákazníky zaprotokolovány a optimalizovány od prototypů až po zralost pro sériovou výrobu.

Moderní strojní park ze 3osých a 5osých CNC frézovacích center je základem pro hospodárné obrábění komplexních prizmatických konstrukčních dílů. Vysoce precizní víceosé kompletní zpracování frézovaných dílců splňuje ty nejvyšší nároky na kvalitu za hospodárných předpokladů. Klademe důraz na štíhlé procesy a krátké doby zpracování a nabízíme vám tak flexibilní a efektivní zpracován obráběním.

Pracujeme s vysoce moderními, přesnými 3–5osými CNC frézovacími stroji. Pomocí nejnovějších systémů CAD/CAM sestavujeme efektivní CNC programy. Jako upínadla používáme standardizované a vysoce přesné produkty, které je možné používat v celém výrobním procesu, nebo upínací šablony pro vícenásobné upínání, které jsou specifické pro zákazníky / produkty, nebo pro dodatečné obrobení odlitků. Totéž platí pro oddělení CAD/CAM. Tam se zhotovují, mění a kontrolují designy a stanovují se optimalizace procesů na obrobku, které se vztahují k výrobní technice. Moderní technika v této oblasti dovoluje simulovat kompletní výrobu konstrukčních dílů předem a zjišťovat kolize nástrojů se zařízeními a strojními časy.

Mezioperační-finální zkoušky se měří a zaprotokolují na 3D měřících strojích.

Frézované díly pro vás vyrábíme až do velikosti tělesa 450 X 500 X 300. K tomuto jsou k dispozici různá precizní obráběcí centra se 3+2osým nebo 5osým simultánním obráběním.

Výhodou je, že naše stroje jsou vybaveny další osou (3+2), takže můžeme i komplexní frézované díly zhotovovat při jednom upnutí. Jak pro obráběné díly, tak i pro frézované díly platí, že jsme se specializovali na velikosti dávek od 500 kusů.

Surovina se u nás v závodě upraví do daných rozměrů předtím, než bude obráběna na našich CNC frézovacích strojích. U nás se zpracovávají téměř všechny obrobitelné materiály jako např.

  • ocel
  • barevné kovy
  • ušlechtilé oceli
  • slitiny hliníku
  • hliníkové tlakové odlitky

Aby bylo možné vyhovět vysokým požadavkům našich zákazníků při každém jednotlivém daném úkolu, zpraváváme pouze značkové polotovary předních výrobců, na přání i s certifikátem materiálu.