Klíčová kompetence při montáži
konstrukčních skupin

Komplexní řešení / výroba konstrukčních skupin

Po bezvadném obrobení konstrukčního dílu není díl dle okolností ještě zdaleka hotový pro zabudování. Jako komplexní poskytovatel vám zajistíme úspěch díky rychlé disponibilitě, díky integrovaným možnostem zhotovení následujících dalších opracování:

  • Montáž a testování konstrukčních skupin
  • Interní ošetření povrchů, jako jsou broušení, honování, vlečné broušení, pískování a elektrolytické leštění, jakož i zbavování ostřin.
  • Ošetření povrchů s externími partnery, která ukazují naši kompetenci v oblasti logistiky, obsahují eloxování, anodizaci, PVD povlakování, explozivní zbavování ostřin, tvrzení a žíhání.
  • Přesné čištění prostřednictvím ultrazvukového čistícího zařízení podle definované čistoty.
  • Zhotovení veškerých požadovaných dokladů, jako jsou zkušební protokoly, zprávy o zkouškách prvních vzorků, diagram průběhu procesu, proces FMEA, plány zkoušek, kontrola zkušebních prostředků, analýza systému měření, podklady pro kvalifikaci a plány validace.
  • Kompetence v oblasti logistiky, nabízíme vám vše od systému KANBAN až po dodávky Just-in-Time nebo konsignační sklady.