Rychlá disponibilita a
vysoká kvalita

Laserové svařování / laserové popisování

Průmyslové laserové svařování / gravitování / popisování vyžaduje nejmodernější infrastrukturu, kvalifikovaný odborný personál a mezidisciplinární odbornou kompetenci: Jsou požadovány zkušenosti v technice materiálů, ve zpracovávání kovů a plastů a zušlechťování. Profesionální know-how v aplikaci laserové technologie a v programovém řízení rozhodujícím často o bezvadné kvalitě je tu již samozřejmostí.

Takto jsme schopni vyřídit téměř každý úkol racionálně průmyslovým způsobem v té nejvyšší kvalitě a moci vám nabídnout nanejvýš hospodárnou a životní prostředí nezatěžující cestu.

Laserový paprsek nabízí různé možnosti spojování kovů. Může spojovat obrobky na povrchu nebo vytvářet hluboké svarivé švy. Je možné ho kombinovat s konvenčními metodami svařování a kromě toho umí letovat. Laserem je možné svařovat jak materiály s vysokou teplotou tání, tak i s vysokou tepelnou vodivostí. Z důvodu malého tavení a krátké, řiditelné doby tavení může částečně spojovat dokonce i materiály, které jinak svařovat nelze. V případě potřeby se používají přídatné materiály.

Dokonce i při švovém svařování s nepřetržitě zářícími lasery je oblast ovlivněná teplem a celkové zahřátí konstrukčního dílu ještě o řádové hodnoty nižší než při svařování elektrickým obloukem nebo plazmou. Přívod energie je možné velice dobře kontrolovat, retulovat a udržovat v konstantní výši nebo ho jemně řídit.

Charakteristické znaky laserového svařování

 • Bezkontaktní zpracování
 • Minimální účinek působení síly na materiál
 • Malý účinek působení tepla, proto žádná nebo malá prodleva materiálu
 • Zpravidla není zapotřebí žádné další opracovávání svařovaných míst
 • Přesně reprodukovatelná geometrie oblasti svařování
 • Parametry svařování, které lze exaktně dodržovat a které zvyšují kvalitu výroby
 • Laserový paprsek je energie, kterou je možné použít nejen k řezání, nýbrž také ke svařování.

Velké výhody laserového svařování

 • Malý vliv tepla kvůli krátké době zpracování
 • Bez prodlení, což způsobuje méně dodatečného opracovávání
 • Optimalizované výrobní náklady
 • Žádné opotřebení nástrojů, a proto vysoká přesnost při opakování
 • Laserové svařování se provádí na 3D zařízeních pro řezání laserem a je možné s přídatnými materiály i bez nich. Naše metoda si vystačí bez přídatných materiálů, konstrukční díly jsou navzájem spojeny beze škvír.
 • K tomu jsou požadovány přesně předem zpracované obrobky, upínací zařízení a speciálně sestavený CNC program. S radostí pro vás zpracujeme to nejlepší řešení laserového svařování. Vyzkoušejte nás!

Svařování laserovým paprskem je tavicí proces. Extrémně spojený laserový paprsek slouží při zpracovávání jako zdroj tepla. Pomocí optiky je možné laserový paprsek zaměřovat, tím je možné zpracování s cíleným průnikem tepla. Při laserovém svařování s pulzovaným Nd-YAG pevným laserem se zaměřený laserový paprsek přidržuje v krátkých pulzech k obrobku. Pomocí mikroskopu a nitkového kříže je možné obrobek exaktně polohovat.

V parametrech zpracování se nastavuje průměr ohniska, výkon pulsů, doba trvání pulsů a frekvence pulsů různě vždy podle materiálu. Dále je na svařované místo nasazen přídatný materiál (drát).

Prostřednictvím impulsů svařování se taví drát i obrobek, který se nachází pod ním, a takto se navzájem spojí. Protože se obrobek zpracovává pod mikroskopem, je možné navařovat i ty nejjemnější hrany a plochy.

YAG-Laser

Yag laser se hodí obzvláště pro přesnou výrobu mikroskopických struktur z důvodu jeho menšího průměru ohniska v porovnání s CO2 laserem. Kovové materiály navíc absorbují záření YAG výrazně lépe. Teplo vytvářené laserovým paprskem kromě toho vniká malou plochou ohniska do materiálu pouze v malé míře, a tudíž nenarušuje jeho strukturu s výjimkou pouhé jedné malé oblasti ovlivněné teplem. Při jemné práci proto dominuje YAG laser, který má navíc tu výhodu, že je možné jeho záření jednoduše měnit ohledně jeho prostoru, času a intenzity. Takto je možné ho upravit pro různé metody zpracovávání materiálů, jakož i pro různé materiály.