Přední postavení v 
porovnání ceny a výkonu

Obrábění

CNC soustružení krátkých dílců / CNC soustružení soustružnickými automaty / CNC soustružení revolverovými soustruhy

Náš výrazně motivovaný tým specialistů má k dispozici racionální možnosti ke zpracování pro výrobu částí strojů, částí nástrojů, pro speciální zhotovení a velké série. Permanentní investice do těch nejmodernějších výrobních prostředků mají rozhodující význam, aby bylo i v budoucnu možné vyhovět stále se zvyšujícím požadavkům našich zákazníků. Společnost Ypsotec je vaším partnerem v podélném soustružení průměrů v rozsahu 2-38 mm, v soustružení soustružnickými automaty / revolverovými soustruhy z tyče až do Ø 65 mm a soustružení se sklíčidlovým upínáním až do Ø 320 mm.

Na našich automatech pro podélné soustružení vyrábíme i ty nejdrobnější díly z tyčí od Ø 2.0 mm do max. Ø 38 mm. Naše revolverové soustruhy nabízejí možnost obrábět díly z tyče odběrem třísek až do Ø 65 mm. Stroje mají k dispozici poháněné nástroje s osami C a Y pro komplexní soustružené-frézované díly ve vámi požadované kvalitě. Krychlové díly zhotovujeme na našich 3+2osových obráběcích centrech. Chceme být předním poskytovatelem realizací řešení specifických dle zákazníků v oblasti obrábění soustružením. Naše klíčové technické kompetence podporuje naše zákazníky při realizaci jejich každodenních výzev v proveditelných řešeních.

Díky používání nejnovějších výrobních technologií v našem CNC-soustružení dosahujeme vysoké flexibility s maximální kvalitou. Používají se CNC-soustružnické stroje a CNC-automaty pro podélné soustružení s tyčovým podávacím zásobníkem.

Technika podélného soustružení

Automat pro podélné soustružení je soustružnický automat, u kterého obrobek dodává jak posuv, tak i rychlost řezu.  Tímto se odlišuje od soustružnického automatu na krátké dílce, u kterého posuv způsobuje nástroj. Soustružnické stroje na krátké obrobky umožňují toliko soustružení dílců do cca 2,5 x D. Od této oblasti začíná velmi ekonomická pracovní oblast soustruhu pro podélné soustružení. Soustružení dlouhých dílů vyžaduje tuhé pracovní podmínky bez vůle. Tyto podmínky jsou vytvořeny pomocí  vodícího pouzdra, které u soustružnického automatu na krátké obrobky chybí. Vedením materiálu v tomto pouzdru se i u dlouhých průměrů dosáhne vysoké přesnosti s malými tolerancemi.

Výhody soustružnických automatů na krátké obrobky

 • Přesná práce na vodícím pouzdru (zvyšuje přesnost)
 • Vodící pouzdro snižuje kmitání, která vznikají posunováním tyče (redukuje rachocení a stopy po chvění nástrojů)
 • Soustružení s malým kmitáním, tímto zmenšené opotřebení ložisek vřetene
 • Vysoká přesnost u malých průměrů
 • Vysoké objemové průchodnosti

Soustružení krátkých dílců / revolverové soustružení

Společnost Ypsotec AG se etablovala ve výrobě komplexních soustružených předmětů s vysokým podílem frézovacích operací.

Pro společnost Ypsotec je obzvláště výhodné vyrábět obráběné dílce, když jsou obrobky komplexní a když jsou z obtížně obráběných materiálů. Naše síla spočívá ve zpracovávání problematických materiálů, jako je titan, nerezová ocel nebo vysoce legované materiály, které mají příčné obrábění, obrábění zadní strany a malé tolerance ohledně tvaru a polohy, v zásadě tam, kde můžeme plně využít strojní technologii.

MultiSwiss – s vícevřetenovým strojem k vyšším výrobním kapacitám

MultiSwiss dosahuje díky svému bubnu vybavenému technologií motorů Torque výrobní kapacitu srovnatelnou s vačkově řízenými stroji – a to při extrémně nízkých hlukových emisích. Sedm vysokodynamických, nezávisle na sobě pracujících vřeten disponuje hydrostaticky uloženými osami Z a umožňuje tak kromě variabilního nastavení úhlu optimální otáčky v každé poloze. Toto uložení vřeten zvyšuje životnost nástrojů o 30 % až 40 % a zaručuje bezvadnou kvalitu povrchu. Přístup z čelní strany, integrované periferní systémy a také zjednodušené programování, jež může provést obsluha jednovřetenového stroje, činí z MultiSwissu nanejvýš ergonomický a jednoduše vytvořený stroj.

MultiSwiss může být přesně přizpůsoben našim potřebám. Například může být přidána osa Y v poloze 3 nebo 4 a k dispozici jsou různé možnosti výstupu obrobku. Stroj lze mimoto rychle a jednoduše přestavět na verzi Chucker.

Přednostmi jsou:

 • Zvýšení produktivity a rychlejší doba přípravy
 • Homogenní výroba
 • Vynikající kvalita povrchu a přesnost
 • Vysoká flexibilita díky velkému výběru strojů a systémů uchycení nástrojů
 • Snížené opotřebení nástrojů
  • Optimální pro výrobu ve výrobních dávkách od 100 000 kusů
  • Rozmezí průměrů od 4 do 16 mm.